M.A. Ford: Manufacturer of solid carbide and high speed steel cutting tools
用户名:
密  码:
高性能硬质合金钻头
高性能硬质合金铣刀
硬质合金铰刀
硬质合金和高速钢锪钻
硬质合金镗刀
旋转锉和磨棒
硬质合金金刚石线路板铣刀
 
产品展示
49系列
 
火炬形旋转锉

微型系列7274共有 44 件产品,本页显示 130
  刀具编号 订货号 刃径 柄径 L1 L2 R 角度 SCTI 库存 价格
49750030M 49201 19mm     41mm     SH-7M-F    
49750030 49197 3/4     1-5/8     SH-7    
49750027M 49193 19mm     41mm     SH-7M-D    
49750027 49189 3/4     1-5/8     SH-7    
49750020M 49185 19mm     41mm     SH-7M    
49750020 49181 3/4     1-5/8     SH-7    
49625030M 49177 16mm     36mm     SH-6M-F    
49625030 49169 5/8     1-7/16     SH-6    
49625027M 49165 16mm     36mm     SH-6M-D    
49625027 49157 5/8     1-7/16     SH-6    
49625020M 49153 16mm     36mm     SH-6M    
49625020 49145 5/8     1-7/16     SH-6    
49500030M 49141 12.7mm     31mm     SH-5M-F    
49500030L6 49856 1/2     1-1/4     SH-5L6    
49500030 49133 1/2     1-1/4     SH-5    
49500027M 49129 12.7mm     31mm     SH-5M-D    
49500027L6 49851 1/2     1-1/4     SH-5L6    
49500027 49121 1/2     1-1/4     SH-5    
49500020M 49117 12.7mm     31mm     SH-5M    
49500020L6M 49847 12.7mm     31mm     SH-5L6M    
49500020L6 49846 1/2     1-1/4     SH-5L6    
49500020 49109 1/2     1-1/4     SH-5    
49375030M 49105 9.5mm     25mm     SH-3M-F    
49375030 49097 3/8     1     SH-3    
49375027M 49093 9.5mm     25mm     SH-3M-D    
49375027 49085 3/8     1     SH-3    
49375020M 49081 9.5mm     25mm     SH-3M    
49375020 49073 3/8     1     SH-3    
49312530M 49069 8mm     19mm     SH-2M-F    
49312530L6 49826 5/16     3/4     SH-2L6    
 选中本页显示的所有产品
 
   南京美福工程技术有限公司版权所有苏ICP备07007349号